SSPUL

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúryssociation

The Slovak Literary Translators´ Society

Regular member

E-mail:
Phone: +421 2 5443 4916
Website: www.sspul.sk

Laurinská 2
811 01 Bratislava
Slovak Republic


Share Button
This entry was posted in Eastern Europe. Bookmark the permalink.